דבר הנשיאה

#642דבר הנשיאה, פרופסור עמיה ליבליך

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות –הינה מוסד המסתמך על ניסיון קודם של שלושה עשורים של עשייה טיפולית וחינוכית במסגרת שלוחת אוני' לסלי בארץ, אך עבר חידוש, הרחבה, שידרוג ורענון לפי דרישת המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ובתואר הטיפולי גם בהתאם למתווה הצעת החוק למטפלים באמנויות המונח בכנסת.

מצד אחד, המכללה האקדמית שמה לה למטרה לשלב בהוראה אקדמית ממדרגה ראשונה יישומים התנסותיים ואמנותיים, בלימוד חוויתי בקבוצות קטנות.

מצד שני, דוגלת המכללה בשילוב ההכשרה עם מטרות חברתיות וקהילתיות, תוך מודעות ורגישות לצרכים האישיים, הבין-אישיים והסביבתיים בחברה משתנה ורב-תרבותית.

אנו דוגלים בשילוב סטודנטים חילוניים ודתיים, יהודים וערבים, נשים וגברים באוירה פתוחה וסובלנית. בבניין הקמפוס בנתניה ובתכניות הלימוד שלנו לומדים בצוותא סטודנטים משכבות וממגזרים שונים בישראל, המוצאים במכללה בית חם, מאפשר ובטוח לגילוי יכולותיהם וכשרונותיהם המגוונים.

פרופסור עמיה ליבליך