הסדר מימון

לשנת הלימודים תשפ"ב

ביה"ס לחברה ואמנויות -הקריה האקדמית אונו בשיתוף קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעה לסטודנטים תכנית חדשנית למימון שכר הלימוד.
התכנית מבטיחה לנרשמים ליווי אישי ומקצועי במסלול ישיר ונוח להסדר שכר הלימוד.
תכנית זו מאפשרת לנרשמים לקבל מימון של חלק משכ"ל בשנת הלימודים הראשונה, ולשלם את שכר הלימודי בהחזרים חודשיים קטנים במיוחד.

לטופס בקשה  לחץ כאן