טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים כלליים

טופס הוראה לחיוב חשבון

דמי הרשמה
את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי ישירות בהרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.

תואר שני בחברה ואמנויות

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחברה ואמנויות 

טופס רישום לתואר שני בחברה ואמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בטיפול באמנויות

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים

 

תקנון תשפ"ב

תקנון אקדמי תשפ"ב
תקנון שכ"ל תשפ"ב

 
תקנון תשפ"א

תקנון אקדמי תשפ"א
תקנון שכ"ל תשפ"א

תקנון תש"פ

תקנון אקדמי תש"פ

תקנון שכ"ל תש"פ

תקנון תשע"ח

תקנון אקדמי תשע"ח

תקנון שכ"ל תשע"ח

תקנון תשע"ז

תקנון אקדמי תשע"ז

תקנון שכ"ל תשע"ז

תקנון תשע"ו

תקנון אקדמי תשע"ו

תקנון שכ"ל תשע"ו

תקנון תשע"ה

 תקנון שכר לימוד תשע"ה

תקנון תשע"ד

נספח א

נספח ב

נספח ג

נספח ד

נספח ה

נספח ו

• מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.