תנאי קבלה

תואר ראשוןתואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המל"ג בציון ממוצע של 85 ומעלה
קורסי קדםהצגת אישורים על השתתפות בקורסים המפורטים בציון 80 ומעלה:
מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
פסיכולוגיה התפתחותית –  4 נ"ז
תיאוריות אישיות –  2 נ"ז
פסיכופתולוגיה –  4 נ"ז
שיטות מחקר – 2 נ"ז
פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
סטטיסטיקה – 2 נ"זהמכללה מציעה קורסי השלמה בנושאים אלו.
להורדת טופס הרשמה לקורסי קדם לתואר בטיפול באמנויות
שעות התנסות300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנויות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המוכר ע"י משרד החינוך התרבות והספורט
ניסיון שדה200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנויות הרלוונטי
ריאיון קבלהריאיון עם מנחי התכנית
המלצות3 המלצות מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי
פטור מלימודי אנגליתפטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
 תואר ראשוןתואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המל"ג בציון ממוצע של 75 ומעלה
קורסי קדםהצגת אישורים על השתתפות בקורסים המפורטים בציון 80 ומעלה:
מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
פסיכולוגיה התפתחותית –  2 נ"ז
מבוא לסוציולוגיה – 2 נ"ז
החברה הישראלית – 2 נ"ז
קורס סטודיו באמנות – 2 נ"זהמכללה מציעה קורסי השלמה בנושאים אלו להורדת טופס רישום לקורסי קדם לתואר שני בחברה ואמנויות
ריאיון קבלהריאיון עם מנחי התכנית
המלצות3 המלצות מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי
פטור מלימודי אנגליתפטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
תעודת בגרותתעודת בגרות מלאה
אנגליתציון נדרש בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית / בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית)
שליטה בעבריתציון נדרש בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית) עבור מועמד:
שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית
ו/או בביה"ס התיכון בו למד המועמד ששפת ההוראה בו אינה עברית
ו/או למועמד שפטור מן הבחינה הפסיכומטרית
בחינה פסיכומטריתסף הקבלה המינימלי מלכללה הינו ציון פסיכומטרי 520
ניתן להירשם לקורס פסיכומטרי הנערך במכללה. הקורס ניתן ללא עלות לנרשים לתואר ראשון במכללה. לפרטים נוספים
קבלה חריגהראש התכנית ישקול ויחליט על קבלה או דחייה של מועמדים חריגים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.