תואר שני בחברה ואמנויות

אודות התואר

ראש התכנית: פרופ' מרים גולן

התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי והתנסויות בשילוב אמנויות תוך פיתוח מיומנויות, התנסויות והקניית כלים ליישומן בתחומי פעילות בחברה.

המסלול בחברה ואמנויות יאפשר לסטודנטים:

 • למידה תיאורטית המדגישה חשיבה ביקורתית ויישומה.
 • רכישת כלים מקצועיים בהנחיית קבוצות ובפתרון קונפליקטים.
 • התנסות באמנויות ככלי להבעה אישית ולמודעות חברתית.
 • התנסות בפעילות בקהילה במסגרת עבודה מעשית למטרת שינוי חברתי.
 • התנסות בתחומים ובאוכלוסיות כגון: חינוך, נשים, גיל שלישי ונוער בסיכון, לצורך הובלת תהליכים של שינוי בתחומים אלו.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון, המעוניינים ללמוד תיאוריות אקדמיות מתקדמות ולקבל כלים יישומיים אשר יאפשרו להם לעסוק בעבודה קבוצתית וקהילתית ולהוביל לשינויים חברתיים באמצעות אמנויות.

רבים מהתלמידים בתכנית הינם אנשי ייעוץ, תמיכה, חינוך והוראה המעוניינים להוביל שינוי במסגרת בה הם פועלים, בקהילה ובחברה.

אודות התואר השני בחברה ואמנויות

תכנית התואר השני ב"חברה ואמנויות" הינה תכנית תיאורטית – יישומית.
היא מעצבת תפיסה חברתית ביקורתית, ומכשירה את הלומדים לפעול למען שינוי חברתי בשילוב אמנויות.
התכנית מבוססת על גופי ידע מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, ניתוח חברתי בקורתי, תחומי אמנויות מגוונים, שיטות התערבות שונות כהנחיית קבוצות והתערבות עם קהילות.
בהתאם לתפיסה זו נבנתה תכנית לימודים המשלבת ידע ומיומנויות בתחום החברה עם פרקטיקות אמנותיות לקידום מעורבות חינוכית וחברתית.

מטרת התכנית להכשיר אנשי מקצוע בתחום השינוי החברתי על מרכיביו השונים, להעביר ידע תיאורטי ויישומי, לפתח יצירתיות ולהקנות מיומנויות וכלים לעבודה עם פרטים, קבוצות, קהילות וארגונים כל זאת באמצעות למידה עיונית ,מחקרית ,חוויתית ויישומית.

התכנית כוללת ארבעה תחומים מרכזיים:

 1. החברה הישראלית
 2. אמנויות
 3. שיטות התערבות מקצועיות – דגש על עבודה קבוצתית והתערבות קהילתית
 4. .קורסים מתודולוגיים ומחקריים

הקורסים בכל תחום בנויים נדבך על נדבך לאורך הלימודים.
כל יום לימוד מורכב מארבעת התחומים המרכיבים את תכנית הלימודים.

* התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.

* סטודנט/ית בתכנית לימודים אקדמית מוזמן לבדוק זכאותו להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות.

* מלגה לחברי ארגון הגננות/ הסתדרות המורים/ ארגון המורים  (* בכפוף לתקנון מלגות)

* באוקטובר 2023 הלימודים יתקיימו בקמפוס הקריה האקדמית אונו במבנה החדש בצומת סביונים.

חדש! מסלול היברידי ומסלול פרונטלי מלא לבחירתך!

לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

תואר שני חברה ואמנויות - תכנית הלימודים

נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 38
שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 38

* התואר אינו טיפולי

התוכנית מורכבת מ- 17 קורסים אקדמיים, בהיקף של 38 נ"ז.

תואר שני בחברה ואמנויות - מבנה כללי

קורסים בתיאוריות בשינוי חברתי14
קורסים בשיטות מחקר וכתיבה אקדמית2
קורסים בהנחיית קבוצות8
קורסים הכשרה מעשית5
קורסי בחירה - באמנויות4
קורסי בחירה - תיאורטיים4
סה"כ38 נ"ז

מבנה התוכנית:

קורסי חובה - 29 נ"ז
קורסי חובה תיאורטיים בלימודי אמנות וחברה

קורסי בחירה תיאורטיים - 4 נ"ז
בחירה של 4 נ"ז מתוך 22 נ"ז

קורסים בתחום זה ישלבו היבטים תיאורטיים ביישומים של האמנויות.

מודלים ותהליכים של שינוי - קורס חובה2
פערים ורבדים בחברה הישראלית - קורס חובה2
זכויות אדם ושינוי חברתי2

נוער במצבי סיכון ומצוקה

2
לחץ ושחיקה2
סטייה חברתית ופשיעה בישראל2
פיתוח קריירה2
אוכלוסיות מודרות – החצר האחורית2
מסע בין עולמות חינוכיים2
סה"כ22

קורסים בשיטות מחקר וכתיבה אקדמית

כתיבה מדעית - - קורס חובה

2
סמינר מחקר שנתי - קורס חובה4
סה"כ6

קורסים בהנחיית קבוצות והתערבות קהילתית

הקניית ידע, כלים ומיומנויות בתחום הנחיית קבוצות הינה מרכזית בתהליך של יצירת שינוי חברתי

תיאוריות ומודלים בעבודה קבוצתית - קורס חובה2
יחסים בין אישיים ותצפית מודרכת על קבוצה - קורס חובה3
הנחיית עמיתים בשילוב אמנויות - קורס חובה3

יחסים בין קבוצות - קורס חובה

2

התערבות בקהילה א' - קורס חובה

2
התערבות בקהילה מתאוריה לפרקטיקה - קורס חובה שנתי 4
סה"כ16

קורסים ביישום בקהילה

יישום התיאוריות שנלמדו בשילוב עם הכלים האמנותיים במסגרות חברתיות מגוונות.

בשנת הלימודים השנייה הסטודנטים מיישמים את הנלמד במסגרות ושירותים מגוונים.
היישום נעשה בתחום ובאזור על פי בחירת הסטודנט ובזמן מתאים למקום ולסטודנט.
לפעולה זו מתלווה קורס "יישום בקהילה" המתקיים ביום הלימוד לאורך כל שנת הלימודים והוא מהווה מסגרת למידה והדרכה הקשורה בהתערבויות המקצועיות הללו.

יישום בקהילה א'2
יישום בקהילה ב' / עבודת גמר2
סה"כ4

קורסי בחירה - 8 נ"ז
4 קורסי  חובה באמנויות  (אחד בכל סמסטר) - 8 נ"ז
שנה א' 2 קורסים קבועים (אחד בכל סמסטר)
שנה ב' - 2 קורסי בחירה (אחד בכל סמסטר)

אמנות בחברה וחברה באמנות - קורס חובה2

הסיפור כריפוי

2

אמנות יוצרת אמנות חוקרת

2

נשים יוצרות דרמה

2
תיאטרון ומופע קהילתי2

נערות מגדר ותנועה

2
אמנות יוצרת אמנות חוקרת2
סיפורי זהות2

צילום

2
סטילינג ככלי לביטוי עצמי2
סה"כ22
 • בית הספר לחברה ואמנויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים
 • • מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").

תקצירי קורסים

אמנות יוצרת אמנות חוקרת

הקורס יבחן את תפיסת האדם את עצמו (האני הפנימי) מחד, ואת  דמות האני שהוא משקף לחברה הסובבת אותו מאידך. האם יש פער בין האני הפנימי לחיצוני, האם ניתן ורצוי לגשר על פער זה? דרך סדרת תרגילים בעבודת סטודיו, נעסוק בהתבוננות עצמית שתוביל לפיתוח היכולת להתבטא ולהיות קומוניקטיבי. מרחב היצירה הוא מרחב של התבוננות. התבוננות פנימית, קשובה, חוקרת. נעסוק בשאלות של זהות וזרות, בקישור וגישור בין שפה לתרבות, במרחב הגבולות בין הדברים. מרחב שאינו רק דימוי ויזואלי אלא מקום מפגש עם האחר, המקום המגדיר את העצמי ומתוך כך מגדיר גם את האחר. היצירה האמנותית משקפת ערכים, מסרים, רעיונות ורגשות דרך סובלימציה (השגבה). זו הבעה עצמית חדה, אך עקיפה, המתירה חשיפה תוך שמירה אפשרית על פרטיות. במהלך הקורס נחשף ליצירות של אמנים שונים, וניצור במגוון חומרים ומדיות.

סטיילינג ככלי לביטוי עצמי

בסיס תיאורטי ומחקרי מראה כי אופן הלבוש קשור לתפיסה העצמית של האדם, משפיע על תפקודים קוגניטיביים ועל התקשורת עם הסביבה. אופן הלבוש הוא חלק מהגדרת הזהות האישית ובעל זיקה עמוקה לדימוי הגוף.
סטיילינג טיפולי מבוסס על הבנת החשיבות הפסיכולוגית של הבגדים כעור שני, כאובייקט מעבר וכאמצעי להבניית הזהות הנשית בתקופה שמאדירה גוף נשי בלתי מושג. זוהי שפה יצירתית המשמשת לביטוי עצמי בלתי מילולי. הקורס מבוסס על למידה חווייתית של כלי שעשוי להניע תהליכי שינוי ביחידים ובקבוצות, לשמש גשר בין תרבותי, בין אישי ותוך אישי. (נ"ז 2)

תאטרון ומופע קהילתי

הקורס הינו סדנה מעשית במהלכה נתנסה בתהליכי יצירה, תכנון וביצוע של מופע תיאטרוני -קהילתי שמטרתו לחולל שינוי במרחב התודעתי-חברתי. הסדנה תתמקד בהיבטים האומנותיים-אסתטיים, החברתיים והמעשיים-פרגמטיים של יצירת מופע אמנותי המתרחש במרחב הקהילתי-ציבורי אשר לא רק משקף מציאות חברתית נתונה ומורכבת אלא גם מתכוון להשפיע עליה ואף לשנותה. במהלך הסדנה נתמודד עם איתור וחקירה של סוגיה חברתית, פיתוח רעיוני של הפעולה האמנותית באמצעות המדיום התיאטרוני  (כתיבה, משחק, תנועה, שירה ועוד) הצגתה וביצועה במסגרת הקורס. הקורס יציג את העקרונות התיאורטיים והפרקטיים של התאטרון הקהילתי ו"תאטרון המדוכאים" של אוגוסטו בואל המהווים אמצעי לפעולה אמנותית-חברתית-פוליטית ותרפויטית שמתרחשת במסגרות אירגוניות שונות: בתי ספר, מרכזים קהילתי, מרכזי טיפול ורווחה, עמותות חברתיות ואחרים, ובקרב אוכלוסיות מגוונות: נשים, נוער בסיכון, קבוצות צרכים מיוחדים, קבוצות קונפליקט ועוד. הסדנה אינה מצריכה ניסיון קודם – "כל העולם במה וכלנו שחקנים" (שקספיר "כטוב בעיניכם").  .היצירה האמנותית משקפת ערכים, מסרים, רעיונות ורגשות דרך סובלימציה (השגבה). זו הבעה עצמית חדה, אך עקיפה, המתירה חשיפה תוך שמירה אפשרית על פרטיות. במהלך הקורס נחשף ליצירות של אמנים שונים, וניצור במגוון חומרים ומדיות. (נ"ז 2)

סיפור וכתיבה יצירתית

בקורס נעמיק באמנות הכתיבה ובהיגוד הסיפורים ככלי לשינוי חברתי. נתנסה בכתיבה יצירתית – שירה וסיפור נרטיבי אישי וקולקטיבי דרך מתודות מגוונות. נחקור את התפתחות אמנות סיפור הסיפורים בחברה; מסיפורי העם שסופרו סביב כירת הבישול ועד אמנות הפואטרי סלאם  ונבחן את הכוח המחאתי, התרפויטי והחתרני של אמנות ההיגוד בצירים מרכזיים בחברה. (נ"ז 2)
*אין צורך בהתנסות מוקדמת.

"החלון הוא האדם עצמו"  - יוצר חוקר 'עצמי'

העצמי כמקור ליצירה חקירה והתבוננות. בקורס נפתח לעומק ולרוחב טכניקות, תובנות, שיטות וגם מיומנויות אשר נרכשו בשנה א'. התבוננות בעצמי ובאחר בהנחה שאדם מהווה 'חלון הצצה' אל תוכו. נפגוש חומרי יצירה שונים ומגוונים, ניצור ונחקור את החומר, את הנפש, את העצמי ואת האחר.  והגלה שמעשה האמנות עצמו הוא מעשה חקירה לעצמו, ונעסוק בהתבוננות פנימית כדי ליצור, ובהתבוננות בתוצר כדי ללמוד ולהתפתח.
נפתח טכניקות ישנות וחדשות, נרחיב את היריעה, נעשה תרגילים המיועדים לפתח את היצירתיות הטבועה בכל אחד מאתנו. תוך כדי יצירה נשלב תחומי דעת שונים מתחומי התרבות, ומתחומי אמנות שונים (דו ותלת מימד, צילום, תנועה, שירה ועוד) בגישה בינתחומית.
נשבור קונבנציות חשיבה ונגלה שכל אדם הוא אמן.

זכויות אדם ושינוי חברתי

הקורס עוסק בזכויות אדם ושינוי חברתי בארץ ובעולם. במהלך הלמידה בקורס יתאפשרו  נקודות מבט שונות להסתכלות על ארגונים ותנועות לשנוי חברתי, מחזיקי זכויות,הפרת זכויות, אקטיביזם, עזרה לזולת, ערבות הדדית בין אוכלוסיות וקהילות בפרדיגמות של זכויות אדם. הקורס יבחן  את האפיונים השונים של זכויות אדם(אמנות בינלאומיות, חינוך לזכויות אדם, משפט בינלאומי) בהקשרים של שינוי חברתי.בקורס יתקיימו דיונים בדילמות מרכזיות הקשורות למהות זכויות אדם כגון אוניברסאליות לעומת לוקליות, חוק חילוני לעומת חוק דתי, תרבויות קהילתיות שונות, עבודות עם אוכלוסיות מגוונות בהקשרים של שינוי חברתי ויבחנו דרכים מגוונות לעיסוק בחומרים אלה בקבוצה מגוונות ורב תרבותית.

בני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל

מתבגרים בארץ ובעולם חשופים לסביבה המשתנה בהתמדה ומושפעת ממגוון תהליכים. למתבגרים בישראל אתגרים נוספים הנובעים ממאפייני המדינה כגון: חברת מהגרים, רב תרבותיות, לחצים ביטחוניים וגיוס לצה"ל המתרחש במהלך שלב זה. אין פלא איפה שעם השינויים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שהוזכרו, תקופת ההתבגרות מהווה אתגר למי שפועל עם בני הנוער ולמענם.
הקורס עוסק בגיל ההתבגרות כשלב התפתחותי ובגיל ההתבגרות כשלב של סיכון וסיכוי. בחלקו הראשון של הקורס מושם דגש על תהליכי התפתחות נורמטיביים של מתבגרים (מבחינה פיזיולוגית, פסיכולוגית וקוגניטיבית), וכן של המתבגרים בסביבותיהם (המשפחה, קבוצת השווים). בחלק השני של הקורס נלמדים נושאים כגון: המציאות הייחודית של בני נוער בישראל, נוער בסיכון, דרכי התמודדות של בני נוער, רצף השירותים למתבגרים, עמידות (resilience) וצמיחה בקרב בני נוער.

לחץ ושחיקה

הסביבה החברתית בעידן המודרני הינה עמוסת לחצים, הישגית ותובענית בדרישותיה. לא פלא, אם כן, שרובינו חווים, ברמה זו או אחרת, לחצים ושחיקה. התמודדות לא אפקטיבית עם לחצים אלו עלולה לפגוע ברווחתנו הנפשית והפיזית, ולבוא לידי ביטוי בתפקוד ירוד  בחברה: במשפחה ובעבודה. מחקרים מראים כי מודעות לסימפטומים, למקורות, ולהשלכות של התופעה, ויישום כלים שונים להתמודדות עמה, מסייעים בצמצום תופעת הלחץ והשפעותיה השליליות.

רב תרבותיות

בקורס זה נפרק ונרכיב מחדש את המושג "רב-תרבותיות". ראשית נתבונן באופן ביקורתי בתפיסות שונות של המושג, כולל קלישאות ופרקטיקות נפוצות כגון "ערב מאכלי עדות". אחר כך נתעכב על המושגים "אנחנו" ו"הם" ועל הקשר שלהם ל"רב-תרבותיות". דרך שיתוף סיפורים אישיים ננסה להבין את משמעות המושגים הללו, כיצד הם מתגבשים בחברה, וההשלכות שלהם ליצירת חברה רב-תרבותית. הקורס יהיה שילוב של תיאוריה, כתיבה אישית, שיתוף ודיון. התהליך יהווה התנסות מאתגרת ב"רב-תרבותיות על אמת". 

מגדר ואמנות- סוגיות ודילמות בעולמן של נשים

הקורס יעסוק וידון בבעיות המרכזיות בחייהן של נשים ובסוגיות העולות מן המורכבות של השינויים שחלו במצבן בחברות שונות בתקופה המודרנית.  הקורס יבדוק את הסיבות והנסיבות המביאות נשים לחוש ולסבול אפליה, דיכוי ונחיתות.  נבדוק ונדון במקורות הדיכוי החברתיים וההיסטוריים של נשים כקבוצה וכשייכות לקבוצות דיכוי אחרות. נדון בסוגיות של ייצוג, גוף, מיניות, פריון, אלימות, כלכלה ופוליטיקה במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי. נבחן גופים תיאורטיים ויצירות אמנות של נשים שקראו תגר על הסדר החברתי-מגדרי הקיים ונכיר את התנועות חברתיות והאמנותיות שהביאו לשינויים בחיי נשים, המשפחה והקהילה. הקורס יקנה כלים לחשיבה ביקורתית ויעניק מיומנות אקדמית ומקצועית בתחום ידע זה. ​

 מתכונת הלימודים

 1. תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות הינה יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים.
  בשנה השנייה, מתווספות כ-3 שעות הכשרה מעשית.
 2. פתיחת שנת הלימודים: באוקטובר 2023.
 3. לבחירתכם, מסלול היברידי ומסלול פרונטלי מלא
  א. בוקר יום רביעי: יום לימודים אחד מלא בשבוע
  ב. ערב יום רביעי: הלימודים בימי רביעי, החל מהשעה 16:00
   תתקיים קבוצת לימוד פרונטלית וקבוצת לימוד היברידית, שתשלב למידה בזום ומספר ימי לימוד פרונטליים.
 4. יתקיימו מספר מפגשים מרוכזים מעבר לימי הלימוד

  חדש! מסלול היברידי ומסלול פרונטלי מלא לבחירתך!


  הכשרת שדה

  בשנת הלימודים השנייה כל הסטודנטים משתלבים בעבודה מעשית בשדה בהיקף של 3 שעות שבועיות.

  תהליך בחירת התחום והמסגרת נעשה בלווי מקצועי אישי וקבוצתי של גורמים המופקדים על הנושא בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.

  תחום ההכשרה המעשית, מסגרת ההכשרה וזמן ביצועה נתונים להחלטת הסטודנט בתאום ואישור הגורמים המופקדים על נושא זה בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.
  מעבר לאנשי קשר במסגרות ההכשרה מתקיים בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.
  לאורך כל התהליך קורס לימודי שענינו הדרכה ולווי ההתערבויות המקצועיות בהכשרה מעשית והמשגתן.  קורס זה ניתן בקבוצות קטנות במסגרת יום הלימודים בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.

הערות:

 • מעודכן לשנת הלימודים 2023-2024
 • בית הספר לחברה ואמנויות-אונו שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד.
 • • מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").

תואר שני בחברה ואמנויות בשילוב הנחית קבוצות - תנאי קבלה והנחיות לנרשם

לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון - תואר ראשון מקורי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 75 ומעלה.
 2. גיליונות ציונים מקוריים ומלאים.
 3. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים:
  • מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה 2 נ"ז
  • קורס סטודיו באמנות 2 נ"ז
 4. ראיון קבלה -יתקיים ראיון קבלה עפ"י הצורך.
 5. שתי המלצות - על המועמד להציג 2 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
  באפשרותכם להשתמש בטופס המלצה מובנה.
 6. ידע באנגלית - פטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
 7. טופס הרשמה מלא ומקורי ודמי הרשמה בסך 350 ₪.
  הרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.

*תנאי הקבלה יאושרו יל ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשמים תשפ"ד 2023-2024

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד נפתחה

מסמכי ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא בהרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה - תעודת B.A. או B.Ed מקוריות.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך - לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שני מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
  למעוניינים, מצ"ב טופס המלצה מובנה לרשותכם.
 4. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ישירות בהרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. כחלק מתנאי הקבלה ללימודים לתואר שני בחברה ואמנויות בנוסף לרשום בסעיפים 1-6
  יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסד אקדמי מוכר:
  • מבוא לפסיכולוגיה - 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה - 2 נ"ז
  • אישור על לימודים בקורס אמנות  (אמנות חזותית / תנועה ומחול / דרמה ותיאטרון).

מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף

סגל ההוראה

 • פרופ' גולן מרים – ראש התכנית
 • פרופ' ליבליך עמיה
 • פרופ'  פרידמן אריאלה
 • ד"ר הופמן מיכל
 • ד"ר העליון הילה
 • ד"ר זן-בר צילה
 • ד"ר לביא יעל
 • ד"ר לסקי שביט
 • ד"ר מלכא ילין ליאורה
 • ד"ר נתיב יעל (ילי)
 • ד"ר צדרבוים נורית
 • ד"ר צינגלאוב אפרת
 • ד"ר תובל עתליה
 • גב' בלס ברנס אביבית
 • גב' בלשה אילן אורלי
 • גב' ג'ורג'י לי
 • גב' גולן ענת
 • גב' גינת עינת
 • גב' דואק עינת
 • גב' זהבי אילת
 • גב' כהן שכטר שני
 • גב' גליה כובש
 • גב' לפין רימונה
 • גב' מזרחי שפירא אשרת
 • גב' מירון נגה
 • גב' פימנטל נופר
 • גב' צפמן נוגה
 • גב' רוזנבלום ענבל
 • גב' רוטשילד ליטל
 • גב' שוורץ לילך
 • גב' שטרובל נטלי 
 • גב' שלו זהרה
 • גב' שעיבי נטע
 • גב' שפלר טליPost comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.