לוח אקדמי

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשפ"ג

לוח אקדמי של ביה"ס לחברה ואמנויות-אונו לשנה"ל תשפ"ג

תחילת סמסטר א  30.10.22
תחילת חופשת חנוכה19.12.22
סיום סמסטר א  8.02.23 (כולל)
תחילת סמסטר ב12.03.23
חופשת פסח 01-15.04.23
יום הזיכרון ויום העצמאות24-26.05.23
חופשת שבועות25.05.23
סוף סמסטר ב  28.06.23 (כולל)

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשפ"ד

לוח אקדמי של ביה"ס לחברה ואמנויות-אונו לשנה"ל תשפ"ד

תחילת סמסטר א 29.10.23
סיום סמסטר א 26.01.24
תחילת סמסטר ב 18.02.24
חופשת פורים  24.03.24
חופשת פסח 16-29.04.24
יום הזיכרון ויום העצמאות 12-13.05.24
חופשת שבועות11-12.06.24
סוף סמסטר ב 21.6.24

ד

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.