טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים כלליים

טופס הוראה לחיוב חשבון

דמי הרשמה
את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 09-8656501 שלוחה 1.
או ישירות בהרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד.

תואר שני בחברה ואמנויות

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחברה ואמנויות 

טופס רישום לתואר שני בחברה ואמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בטיפול באמנויות

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנות למטפלים מנוסים

תקנון תשפ"ב

תקנון אקדמי תשפ"ב
תקנון שכ"ל תשפ"ב

 
תקנון תשפ"א

תקנון אקדמי תשפ"א
תקנון שכ"ל תשפ"א

תקנון תש"פ

תקנון אקדמי תש"פ

תקנון שכ"ל תש"פ

תקנון תשע"ח

תקנון אקדמי תשע"ח

תקנון שכ"ל תשע"ח

תקנון תשע"ז

תקנון אקדמי תשע"ז

תקנון שכ"ל תשע"ז

תקנון תשע"ו

תקנון אקדמי תשע"ו

תקנון שכ"ל תשע"ו

תקנון תשע"ה

 תקנון שכר לימוד תשע"ה

תקנון תשע"ד

נספח א

נספח ב

נספח ג

נספח ד

נספח ה

נספח ו

• מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").