לוח אקדמי

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשפ"ב

לוח אקדמי של ביה"ס לחברה ואמנויות-אונו לשנה"ל תשפ"ב

תחילת סמסטר א  24.10.21
חופשת חנוכה 5.12.21 -29.11.21
סיום סמסטר א  31.01.22 (כולל)
תחילת סמסטר ב27.01.22
חופשת פסח 10-23.04.22
יום הזיכרון ויום העצמאות3-5.05.22
חופשת שבועות5.06.22
סוף סמסטר ב  28.06.22 (כולל)

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשפ"ג

לוח אקדמי של ביה"ס לחברה ואמנויות-אונו לשנה"ל תשפ"ג

תחילת סמסטר א  30.10.22
תחילת חופשת חנוכה19.12.22
סיום סמסטר א  8.02.23 (כולל)
תחילת סמסטר ב12.03.23
חופשת פסח 01-15.04.23
יום הזיכרון ויום העצמאות24-26.05.23
חופשת שבועות25.05.23
סוף סמסטר ב  28.06.23 (כולל)