Archives

MA טיפול באמנות חזותית – סגל ההוראה

סגל ההוראה פרופסור מררי דליה פרופ' ליבליך עמיה ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר ספרן חנה ד"ר שדך אפרת מר אברמובסקי גל ברוך...   להמשך

MA טיפול באמנות חזותית – אודות התואר

אודות התואר ראש התוכנית: פרופ' דליה מררי תוכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול באמנות חזותית, תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, ומאפשרת להם להשתלב במסגרות חינוכיות,...   להמשך

MA טיפול באמנות חזותית – טאבים