אודות הספרייה

ייעודה של הספרייה לשמש כספריית לימוד לסטודנטים, למרצים ולעובדי המכללה. הספרייה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, נחשבת למקיפה ביותר בתחום הטיפול באמנויות ומערך הקשרים שבין החברה והאמנויות.

בוגרי המכללה זכאים להשתמש בכל המאגרים הספריים והדיגיטאליים בתחומי הספריה, למעט השאלת ספרים.

האוסף נותן מענה לכל תחומי הדעת הנלמדים במכללה ומתמקד בכמה תחומים עיקריים:  טיפול באמצעות  אמנויות (אמנות חזותית, מחול ותנועה, פסיכודרמה ומוסיקה) , פסיכולוגיה, פסיכותרפיה , סוציולוגיה, הנחיית קבוצות, משפחה, מגדר, חינוך ואמנות.

האוסף כולל ספרי עיון, ספרי יעץ, ספרי לימוד, תיזות ,כתבי עת ותקליטורים בעברית ובאנגלית – סה"כ כ- 20,000 כותרים מכל סוגי החומר.  האוסף מוצג בקטלוג הספריה הממוחשב ודרכו ניתן לאתרו.

האוסף מסודר בשיטת המדף הפתוח ולכל אחד מבאי הספריה יש גישה למדף. הספרים מסודרים בשיטת המיוןLC .

הספריה מנויה על מאגרי מידע בעברית ובאנגלית בתחומי הפסיכולוגיה, חינוך, סוציולוגיה, אמנות וכן מאגרים רב-תחומיים ומאגרי ספרים אלקטרונים.

הספרנים עומדים לרשות משתמשי הספריה בכל שעות הפתיחה בכל שאלה של חיפוש מידע, שימוש במחשבים, התמצאות בספריה והדרכה גם בטלפון ובמייל.

בספריה כמה אוספים מיוחדים :

אוסף תיזות ועבודות גמר – כ -3,000 תיזות בעברית ובאנגלית, מכל מסלולי הלימוד.

אוסף סרטי די.וי.די –  מעל 100 סרטים לרשות באי הספריה לצפיה במקום (לא להשאלה).

לספרייה בלוג שנוצר מתוך צורך ליצור ערוץ תקשורת ייעודי מול הסטודנטים, המרצים ואנשי המקצוע הפוקדים את הספריה באופן פיסי ווירטואלי.

 

ספריית המכללה האקדמית לחברה ואמנויות היא  ספריית לימוד, השואפת להיות המרכז האקדמי של הקמפוס ומשרתת בעיקר את תלמידי המכללה ומרציה.


 • לפתח אוסף מקצועי ומקיף , שיענה על צרכי הלימוד וההוראה .
 • לספק תנאים מתאימים לדרישות הלימוד וההוראה.
 • לספק סביבה מזמינה (פיזית ווירטואלית) ותנאים המתאימים לדרישות הלימוד.
 • לטפח לומד עצמאי על-ידי הקניית מיומנויות חיפוש מידע באמצעות הדרכות אישיות וקבוצתיות.
 • לטפח צוות מקצועי, מיומן ,מעודכן יוזם ואדיב.
 • לקדם שיתופי פעולה בינספריתיים לפיתוח יוזמות משותפות ולשיפור תנאים.

 • אסור להכניס מזון ושתיה לספריה - קנס יגבה בהתאם לנזק שיגרם.
 • אסור לעשן.
 • חובה להשקיט טלפונים סללולרים.
 • יש לשמור על שלמות הספרים ונקיונם – אין לתלוש לקמט ולסמן בספר. קורא המחזיר ספר פגום, יחוייב ברכישת ספר חדש או בתשלום קנס על פי שיקול דעת מנהלת הספריה ובכל מקרה לא יוכל לשאול ספרים עד להסדרת החוב.
 • יש להחזיר ספרים לעגלה בתום השימוש ולא למדף.

שעות פעילות הספריה מותאמות לתכנית הלימודים ומפורסמות באתר הספריה .
שינויים בשעות הפעילות (חופשות, חגים) יפורסמו באתר ובלוחות המודעות.

 • רשאים לשאול ספרים – סטודנטים, מרצים ועובדי המכללה.
 • השאלה לסטודנטים תתבצע רק בהצגת כרטיס קורא.
 • ספרים המסומנים בפס לבן ניתנים להשאלה
 • ספרים המסומנים בפס אדום לא ניתנים להשאלה (למעט השאלת לילה במקרים חריגים).
 • ספרים המסומנים בפס צהוב או בפס כחול – לא ניתנים להשאלה.
 • סטודנטים רשאים לשאול עד 5 ספרים .מרצים רשאים לשאול עד 10 ספרים.
 • ספרי יעץ, סרטים , תיזות  וכתבי עת – לא ניתנים להשאלה.
 • הקורא רשאי לשאול ספרים על שמו בלבד ואינו רשאי להעביר ספרים לקורא אחר.
 • באחריות הקורא להחזיר ספרים לספריה במועד ולוודא שההחזרה אכן בוצעה. קורא הטוען שהחזיר ספר שלא נמצא, טענתו תיבדק על-ידי הספריה ובמידה ולא ימצא, יחוייב בתשלום עבור הספר.
 • בשעות שהספריה סגורה, ניתן להחזיר ספר לתיבת החזרות מחוץ לספריה. באחריות הקורא לוודא ביצוע ההחזרה.
 • קבלת תעודת בוגר מותנית בהשלמת חובות לספריה.

 • החזרת ספר מוזמן באיחור תגרור קנס בסך 5 ₪ עבור כל יום איחור.
 • לא ניתן לשאול ספרים עד תשלום הקנס.
 • חופשות, מילואים ועיכובים אישיים אינם פוטרים מהחזרת הספר בזמן. יש לשלוח בדואר.
 • מרצים מתבקשים להחזיר את הספרים שברשותם בתום הסימסטר (אלא אם כן התבקשו לעשות זאת קודם).

 • הזמנת ספרים מתבצעת על-ידי הקורא דרך קטלוג הספריה באופן מזוהה. הספר אינו נשמר ובאחריות המזמין לוודא המצאות הספר בספריה.
 • קורא שאינו מעונין יותר בספר שהזמין, מתבקש לבטל הזמנתו.
 • ההזמנה תקפה לשבועיים.

קורא שאיבד ספר יחויב בעלות ספר חדש  או ירכוש ספר חדש. במידה והספר אזל ולא ניתן לרכישה – יהיה התשלום גבוה יותר.

 • בוגרי המכללה אינם רשאים לשאול ספרים.
 • בוגרי המכללה רשאים להגיע לספריה ולקבל סיוע מלא.

סטודנטים באשר הם, יתקבלו בברכה וללא תשלום עם הצגת תעודה מזהה. הם יוכלו לעיין באוספי הספריה באופן חופשי .לא תינתן אפשרות לצלם עבודות גמר אלא לעיין בהם בלבד.

 • לא ימסרו לקורא (סטודנט או מרצה) פרטים לגבי קורא אחר.
 • לא יועברו פריטים מושאלים מקורא לקורא ע"י הספרנים ,ללא הנחיה אישית מפורשת.
 • קבצים אישיים שהושארו של שולחן העבודה במחשבי הספריה – ימחקו בסוף היום.
 • זכויות יוצרים – קוראים מתבקשים להשתמש בספריה בהתאם לחוק זכויות יוצרים.


 • השאלת ספרים הינה לסטודנטים, סגל ועובדי המכללה ועל-פי הכללים שנקבעו בתקנון הספריה. השאלת ספרים הינה לתקופה של שבוע ימים.
 • בספריה פועלת מערכת להארכה אטומטית, אשר מבצעת הארכה של השאלה כל עוד לא קיימת הזמנה לספר וישנם מספיק עותקים זמינים בספריה. המערכת שולחת הודעה לדואר האלקטרוני של המשאיל במידה ולא ניתן היה לבצע הארכה.
 • קורא המאחר בהחזרת ספר שהוזמן יחויב בקנס כספי.


 • סטודנטים שנה א' (בכל התארים והמסלולים) יקבלו הדרכה כיתתית בספריה בסמסטר הראשון ללימודיהם. ההדרכה הינה לצורך הכרת השירותים והמשאבים אשר הספריה מעמידה לרשות הסטודנט והן הדרכה לדרכי הגישה לחומרי הקורסים בנמצאים בקטלוג הספריה.
 • סטודנטים שנה ב' (בכל התארים והמסלולים) יקבלו הדרכה כיתתית בספריה בסמסטר הראשון לשנת הלימודים השנייה. ההדרכה הינה לצורכי הכרת מאגרי המידע ולימוד ביצוע חיפושים מתקדמים ומורכבים בהם.
 • לאורך כל תקופת הלימודים סטודנטים ואנשי סגל יכולים לקבל הדרכות אישיות או קבוצתיות עם צוות הספריה בתיאום מראש.

 • כל סטודנט או קבוצת סטודנטים יכולים לתאם מראש עם צוות הספריה פגישת יעץ לצורך כתיבת עבודות מתחילת התהליך ועד לסיומו.
 • השירות מיועד לצורך סיוע בהגדרת הנושא, הכוונה למקורות ומאגרי המידע המתאימים, הדרכה לביצוע חיפושים ממוקדים לנושא, וכתיבה אקדמית.

סטודנטים ואנשי סגל יכולים לפנות לצוות הספריה בשאלות גם בטלפון, בדואר האלקטרוני או באמצעות טופס שאל אותנו הנמצא בדף הראשי של אתר הספריה. שאלות ובעיות בנושאי גישה לקטלוג ומאגרי המידע, קושי באיתור מקורות מידע וכתיבה ביבליוגראפית יענו על-ידי צוות הספריה באמצעות הדואר האלקטרוני במהלך שעות הפעילות של הספריה.

 • השירות מאפשר לסטודנטים של המכללה להזמין מאמרים מכתבי עת ו/או צילום עמודים מספר ולקבל את החומר ישירות לדוא"ל האישי.
 • השירת ניתן אך ורק עבור פריטים שאינם מצויים באוסף הספריה, ולכן, לפני ביצוע ההזמנה חובה לבדוק אם המאמר או הספר קיימים בקטלוג הספריה או במאגרי המידע האלקטרוניים.
 • ההזמנה מתבצעת על-ידי מילוי טופס הנמצא באתר הספריה - תפריט צד ימין - "הזמנת מאמרים בין ספרייתית" יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בטופס.
 • השירות ניתן ללא עלות.
 • ניתן להזמין עד 5 מאמרים בכל שנת לימודים
 • הזמנת מאמרים בין ספרייתית

  להזמנת מאמר מלאו את פרטיכם בטופס הבא

צילום והדפסה בספרייה מתבצעים באמצעות אפליקציית PRINITY.

יש לפתוח חשבון לפני שניתן לבצע צילום או הדפסה בספרייה.

רישום ופתיחת חשבון ב- PRINITY

 • גישה לחומרים בפורמט דיגיטאלי אם דרך קטלוג הספריה או דרך מאגרי המידע הינה רק עבור סטודנטים וסגל פעילים של המכללה ובאמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • צוות הספריה משתדל להנגיש לסטודנטים את מירב חומרי הקריאה הנדרשים לקורסים דרך קטלוג הספריה.
 • הנגשת חומרי הקריאה לקורסים הינה על-פי הסילבוסים ובקשות המרצים בלבד.
 • קיימת הגבלה של עד 10% מכל ספר ולכן ייתכן וחלק מחומרי הקריאה אינם נגישים בפורמט דיגיטאלי אלא יש צורך להגיע ולצלם אותם בספריה.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.