דלג לתוכן

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה 

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמצעות אמנויות מפורטים בתנאי הקבלה.

בית הספר לחברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו, מכשיר בתכניות אלו אנשי מקצוע מתחום הטיפול באמצעות האמנויות, על מנת לאפשר להם להשתלב במסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות.

כחלק מתהליך הלימוד בתואר יש צורך בידע מוקדם.
על מועמדים שלא למדו את הקורסים הבאים בתואר הראשון, להשלים את הקורסים הנ"ל לפני תחילת הלימודים.

קורסי קדם
כחלק מתנאי הקבלה יש להציג אישורים על לימודי פסיכולוגיה.
קורסי השלמה בפסיכולוגיה ( ציון מינימום למעבר קורסים אלה 80 )
מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז
פסיכופתולוגיה ב׳ 2 נ"ז
פסיכולוגיה התפתחותית א׳ 2 נ"ז
שיטות מחקר 2 נ"ז
פסיכולוגיה התפתחותית ב׳ 2 נ"ז
פסיכופיזיולוגיה 2 נ"ז
תיאוריות אישיות 2 נ"ז
סטטיסטיקה 2 נ"ז
פסיכופתולוגיה א׳ 2 נ"ז

מועמדים הזקוקים להשלמת קורסים אלו, מתבקשים להרשם לקורסים בקישור כאן
הקורסים נלמדים באופן עצמאי, כשבסופם מתקיימת בחינה.
לקראת הקורסים בפסיכופיזיולוגיה, תיאוריות אישיות, יתקיימו שיעורי תמך, בהם יושמו דגשים על החומר הלימודי לקראת הבחינה ואופן ההכנה לבחינה .

חשוב לדעת :
עלות כל קורס: 900 ₪.
ניתן לבטל את ההרשמה לקורס עד שבועיים מיום ההרשמה לקורס וכל עוד לא הוגשו מטלות בקורס.
מועמד שירשם ולא ישתתף או ייגש לבחינות בקורס מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי להחזר כספי.
הבחינות של סמסטר ב' יתקיימו בחודשים: מרץ, אפריל – מועד א', בחודש מאי – מועד ב'.
הבחינות של סמסטר קיץ יתקיימו בחודש יוני – מועד א', בחודש אוגוסט – מועד ב'.
בחודש ספטמבר יתקיימו מועדים מיוחדים לפי צורכי המערכת.
תאריכים של בחינות מועד א' ומועד ב' יפורסם באתר של הסטודנט.
בכניסה לאתר הקריה האקדמית אונו יש לבחור כניסת סטודנט.
כניסת סטודנט – לוח בחינות – יש לבחור את שנת הלימודים ואת הסמסטר – ביצוע.

מוזמנים לצור קשר עם מחלקת ייעוץ והרשמה טלפון: 03-5311888

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.