קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"ג

כל הקורסים מקוונים

לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

 

מועדי בחינות,סמסטר קייץ –  מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה א'01/09/202216:3002/10/202216:30
פסיכופתולוגיה ב'11/09/202216:3018/10/202216:30
מבוא לפסיכולוגיה07/09/202216:0023/10/202216:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'04/09/202216:3006/10/202216:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'13/09/202216:3025/10/202216:30
תיאוריות אישיות22/09/202216:0001/11/202216:00
שיטות מחקר29/09/202216:0030/10/202216:00
פסיכופיזיולוגיה 20/09/202216:0020/10/202216:00
סטטיסטיקה15/09/202216:0027/10/202216:00

 

​​מועדי בחינות,סמסטר סתיו-  מועדי א' ומועדי ב'

 

שם הקורסמועד אשעהמועד בשעה
פסיכופתולוגיה א'11/12/202216:3001/01/202316:30
פסיכופתולוגיה ב'19/12/202216:3005/01/202316:30
מבוא לפסיכולוגיה04/12/202216:0008/01/202316:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'12/12/202216:3002/01/202316:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'22/12/202317:0009/01/202316:30
תיאוריות אישיות29/12/202216:0026/01/202316:00
שיטות מחקר18/12/202216:0015/01/202316:00
פסיכופיזיולוגיה 30/12/202210:0020/01/202310:00
סטטיסטיקה15/12/202216:0019/01/202316:00
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.