שינוי חברתי - מלימודים לעשייה

עם סיום לימודי התואר, נערך במכללה יום שלם של מיצגי סיכום של כל הסטודנטים לתואר השני בחברה ואמנויות. המיצגים מסכמים את פרק העבודה המעשית בתואר, ובפועל משקפים את תהליכי הלמידה והעשייה של הסטודנטים במהלך התואר. מיצגי הסיכום מדגימים כיצד לומדים שינוי חברתי ומיישמים אותו – הלכה למעשה. 

פרופ' מרים גולן על מיצגי הסיכום

הכשרה מעשית במכללה האקדמית לחברה ואמנויות

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית אלה סטולפר

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית ד"ר נורית מדיני

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית איילת זהבי

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית גב' אפרת צינגלאוב

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית גב' דנה בלום

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית ד"ר ורדה גרין

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית ד"ר יעל לביא

מיצג הסיכום של הקבוצה בהנחיית גב'הוניידה עאסף

מיצגי הסיכום 2016

מיצגי הסיכום 2015

מיצגי סיכום 2014

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.