Archives

תואר שני למטפלים מנוסים – טאבים

תואר שני למטפלים מנוסים

מטפלים מנוסים בעלי תעודה בטיפול באמנויות? השלימו את התואר השני בשנה מטפלים באמנויות בעלי ניסיון ובעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר יכולים להשלים את התואר...   להמשך

תואר שני למטפלים מנוסים – תנאי קבלה והנחיות לנרשם

תואר שני למטפלים מנוסים – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תעודת סיום מתוכנית לימודי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד שהיה מוכר על ידי המל"ג...   להמשך

תואר שני למטפלים מנוסים – קורסים עיקריים

תואר שני למטפלים מנוסים – התמחויות וקורסים עיקריים התואר השני למטפלים מנוסים גובש עבור מטפלים באמנויות בעלי ניסיון, בעלי תואר ראשון ותעודה בטיפול באמנויות. התכנית משלימה את...   להמשך

image lib

בדיקה

גדשכדכ

תפריט כללי כתיבה אקדמית

אודות כתיבה אקדמית 1.1. קריאת מקורות 1.2. סגנון הכתיבה 1.3. מבנה העבודה  הפניות בגוף העבודה 2.1. כללי 2.2. שילוב ההפניות בעבודה 2.3. מספר מקורות של אותו מחבר 2.4. הפניה אחת למספר...   להמשך

כללי כתיבה אקדמית

1. אודות כתיבה אקדמית 1.1 קריאת מקורות כתיבתה של עבודה אקדמית מבוססת על קריאת הספרות העיונית והמקצועית בנושא בו בחרת לכתוב את עבודתך. נקודת...   להמשך

דף הבית – אנליטיקס