Archives

תואר שני חברה ואמנויות – טאבים

תואר שני חברה ואמנויות – הסדר מימון ומלגות

תואר שני חברה ואמנויות – הסדר מימון ומלגות את מלוא המידע אודות שכר הלימוד של תואר שני חברה ואמנויות, ניתן למצוא בתקנון שכ"ל. לחצו כאן...   להמשך

תואר שני בחברה ואמנויות – דרישות קבלה והרשמה

תואר שני בשינוי חברתי – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה...   להמשך

תואר שני בחברה ואמנויות – מערכת שעות

 מתכונת הלימודים תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2016. מתכונת הלימודים: לבחירתכם אחד משלושה מסלולים א. מסלול...   להמשך

תואר שני חברה ואמנויות – תקצירי קורסים

תקצירי קורסים מודלים ותהליכים של שינוי הקורס משלב למידה של תיאוריות, מודלים ומושגים רלוונטיים, עם למידה התנסותית. הקורס סוקר בתחילתו את הבסיס המושגי והתיאורטי...   להמשך

תואר שני חברה ואמנויות – מבנה התואר

תואר שני חברה ואמנויות – תכנית הלימודים נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 37 שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 37 * התואר אינו טיפולי  ...   להמשך

M.A חברה ואמנויות – סגל ההוראה

סגל ההוראה   ד"ר מרים גולן, ראש התכנית פרופ' אחמד נאטור פרופ' אריאלה פרידמן ד"ר איתן רויטל ד"ר גרין ורדה- ד"ר ד"ר דביר אורלי...   להמשך

M.A חברה ואמנויות – אודות התואר

אודות התואר ראש התכנית: ד"ר מרים גולן התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי עם השימוש באמנויות תוך פיתוח מיומנויות, התנסויות ויישומן בתחומי פעילות בחברה. המסלול...   להמשך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – טאבים

תואר ראשון מדעי ההתנהגות – הסדר מימון ומלגות

תואר ראשון מדעי ההתנהגות – הסדר מימון ומלגות הסדר מימון ומלגות לסטודנטים לתואר הראשון במדעי ההתנהגות, הלומדים במכללה האקדמית לחברה ואמנויות. מלוא הפרטים אודות...   להמשך