Archives

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תנאי קבלה והרשמה

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות או תעודה שוות ערך (מכינה קדם אקדמית,...   להמשך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – מתכונת הלימודים

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – מתכונת הלימודים תכנית הלימודים לתואר הראשון במדעי ההתנהגות- לימודים בשילוב אמנויות תתפרס על פני 3 שנים. פתיחת...   להמשך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תקצירי קורסי נבחרים

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – תקצירי קורסים קורסי חובה מבוא לפסיכולוגיה א' + ב' הקורס מקנה ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של...   להמשך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – מבנה התואר

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – תכנית הלימודים קורסי חובה 80 קורסי סמינרים חובה 8 קורסי בחירה במדעי החברה 12 קורסי  מבוא בהבעה אמנותית...   להמשך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – סגל ההוראה

    תואר ראשון במדעי ההתנהגות – סגל ההוראה פרופ' אריאלה פרידמן, ראש התכנית ד"ר אורבך קוזקוב ניקולא יעקב ד"ר אורן נטע ד"ר איתן...   להמשך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – אודות

אודות התואר הראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות ראש התכנית: פרופסור אריאלה פרידמן התואר הראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות בוחן את הקשרים שבין מדעי ההתנהגות לבין האמנויות...   להמשך

MA טיפול בפסיכודרמה – טאבים

MA טיפול בפסיכודרמה – הצוות

סגל ההוראה ד"ר דה-מדינא דן – ראש החוג פרופ' ליבליך עמיה ד"ר אזולאי ברכה ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר מלניק דניה ד"ר...   להמשך

MA טיפול בפסיכודרמה – מבנה התואר

תכנית הלימודים  נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54. מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של...   להמשך

MA טיפול בפסיכודרמה

תקצירי קורסים  קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית והקשרם האמנותייים, פיזיים, קוגניטיביים, אפקטיביים, נוירולוגיים וחברתיים ממבט רב-תחומי. הקורס...   להמשך