Archives

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – סגל ההוראה

    תואר ראשון במדעי ההתנהגות – סגל ההוראה פרופ' אריאלה פרידמן, ראש התכנית ד"ר אורבך קוזקוב ניקולא יעקב ד"ר אורן נטע ד"ר איתן...   Read More

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – אודות

אודות התואר הראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות ראש התכנית: פרופסור אריאלה פרידמן התואר הראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות בוחן את הקשרים שבין מדעי ההתנהגות לבין האמנויות...   Read More

MA טיפול בפסיכודרמה – טאבים

MA טיפול בפסיכודרמה – הצוות

סגל ההוראה ד"ר דה-מדינא דן – ראש החוג פרופ' ליבליך עמיה ד"ר אזולאי ברכה ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר מלניק דניה ד"ר...   Read More

MA טיפול בפסיכודרמה – מבנה התואר

תכנית הלימודים  נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54. מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של...   Read More

MA טיפול בפסיכודרמה

תקצירי קורסים  קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית והקשרם האמנותייים, פיזיים, קוגניטיביים, אפקטיביים, נוירולוגיים וחברתיים ממבט רב-תחומי. הקורס...   Read More

MA טיפול בפסיכודרמה – מערכת שעות

מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015. מתכונת הלימודים: שנה א: יום ב, יום...   Read More

תואר שני בטיפול בפסיכודרמה – תנאי קבלה

תואר שני בטיפול בפסיכודרמה – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון...   Read More

תואר שני טיפול בפסיכודרמה – הסדר מימון ומלגות

תואר שני טיפול בפסיכודרמה – הסדר מימון ומלגות  הסדר מימון ומלגות לסטודנטים תואר שני טיפול בפסיכודרמה הלומדים במכללה האקדמית לחברה ואמנויות. מלוא המידע אודות...   Read More

ייעוץ אקדמי וצור קשר

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.