Archives

MA טיפול בפסיכודרמה – מערכת שעות

מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015. מתכונת הלימודים: שנה א: יום ב, יום...   להמשך

תואר שני בטיפול בפסיכודרמה – תנאי קבלה

תואר שני בטיפול בפסיכודרמה – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון...   להמשך

תואר שני טיפול בפסיכודרמה – הסדר מימון ומלגות

תואר שני טיפול בפסיכודרמה – הסדר מימון ומלגות  הסדר מימון ומלגות לסטודנטים תואר שני טיפול בפסיכודרמה הלומדים במכללה האקדמית לחברה ואמנויות. מלוא המידע אודות...   להמשך

ייעוץ אקדמי וצור קשר

דף הבית – מסלולי לימוד

תואר שני טיפול באמנות חזותית – הסדר מימון ומלגות

תואר שני טיפול באמנות חזותית – הסדר מימון ומלגות הסדר מימון ומלגות עבור סטודנטים הלומדים תואר שני טיפול באמנות חזותית במכללה האקדמית לחברה ואמנויות....   להמשך

תואר שני בטיפול באמנות חזותית – תנאי קבלה והרשמה

תואר שני בטיפול באמנות חזותית – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה...   להמשך

MA טיפול באמנות חזותית – מערכת שעות

 מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמנות חזותית, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015. מתכונת הלימודים: שנה א': יום ב',...   להמשך

MA טיפול באמנות חזותית – תקצירי קורסים

קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס...   להמשך

MA טיפול באמנות חזותית – מבנה התואר

תכנית הלימודים נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54. מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של...   להמשך