Archives

דף הבית – מסלולי לימוד

תואר שני טיפול באמנות חזותית – הסדר מימון ומלגות

תואר שני טיפול באמנות חזותית – הסדר מימון ומלגות הסדר מימון ומלגות עבור סטודנטים הלומדים תואר שני טיפול באמנות חזותית במכללה האקדמית לחברה ואמנויות....   Read More

תואר שני בטיפול באמנות חזותית – תנאי קבלה והרשמה

תואר שני בטיפול באמנות חזותית – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה...   Read More

MA טיפול באמנות חזותית – מערכת שעות

 מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמנות חזותית, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015. מתכונת הלימודים: שנה א': יום ב',...   Read More

MA טיפול באמנות חזותית – תקצירי קורסים

קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס...   Read More

MA טיפול באמנות חזותית – מבנה התואר

תכנית הלימודים נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54. מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של...   Read More

MA טיפול באמנות חזותית – סגל ההוראה

סגל ההוראה פרופסור מררי דליה פרופ' ליבליך עמיה ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר ספרן חנה ד"ר שדך אפרת מר אברמובסקי גל ברוך...   Read More

MA טיפול באמנות חזותית – אודות התואר

אודות התואר ראש התוכנית: פרופ' דליה מררי תוכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול באמנות חזותית, תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, ומאפשרת להם להשתלב במסגרות חינוכיות,...   Read More

MA טיפול באמנות חזותית – טאבים

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.