היבטים טיפוליים וקהילתיים של תיאטרון פלייבק – רונן קובלסקי

קבוצת הלמידה עסקה בבחינת השימושים האפשריים בתיאטרון ה"פלייבק" כטכניקה קבוצתית  להתערבויות טיפוליות, חינוכיות וקהילתיות.

"דמיין לעצמך הצגה המבוססת על סיפור מחייך. דמיין לעצמך את האפשרות ללמוד מתוך חיי האחרים אודות חייך".

החוויות והסיפורים מחיי הנוכחים היוו בסיס לאימפרוביזציה תיאטרונית משותפת – דבר שאפשר לצפות ולבחון אירועים מחיינו בדרכים חדשות ולהרחיב את מנעד התפקידים מתוכו אנו מתבוננים על העולם. הקבוצה בחנה את כלי תיאטרון הפלייבק ככלי המעצים וממחיש תהליכי אינטראקציה קבוצתית, ואת היכולת ללמוד ולהתפתח מתוך חוויית האחרים.

  • צור קשר

    בית הספר לחברה ואמנויות - אונו

    רחוב האורזים 10 ב נתניה , 4237927
    טלפון: 09-8656501