שינוי חברתי: לימודי מוגבלות בישראל – בין תיאוריה לפרקטיקה

28 ביוני 2017 09:00 - 16:00

aline

equalrights

שינוי חברתי בין תיאוריה לפרקטיקה. כנס בנושא לימודי המוגבלות בישראל

מלגאי המכון ללימודי מוגבלות באלין – בית נועם, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, הקריה האקדמית אונו וקהילת לימודי מוגבלות של האגודה הסוציולוגית הישראלית מזמינים חוקרות וחוקרים להשתתף בכנס אודות לימודי מוגבלות שיתקיים ב- 28 ביוני 2017 באלין בית נועם.

לימודי מוגבלות Disability Studies צמחו מתוך עשייה פוליטית של תנועות נכים באנגליה ובארה"ב. "המודל החברתי של מוגבלות" מבטא את השינוי הפרדיגמטי שארגון הנכים הבריטי UPIAS ביקש לחולל במציאות החברתית. על בסיס התיאוריה המרקסיסטית, החלו פעילי הארגון בבריטניה לזהות עצמם כקבוצה מדוכאת הדורשת שינוי מהפכני של הסדר החברתי הקיים. בארה"ב, תנועות הנכים התפתחו כחלק ממאבק חברתי רחב של מגוון קבוצות מיעוט למען שוויון זכויות. מציאות זו היוותה בסיס חשוב הן לשינויי מדיניות וחקיקה והן להיווצרותם של לימודי מוגבלות כגוף-ידע אקדמי. חוקרות וחוקרים עם מוגבלות, אשר לקחו חלק בעשייה הפוליטית או שהושפעו מההמשגה החדשה, החלו לקדם שיח ביקורתי-חברתי על מוגבלות גם בתוך האקדמיה. עם הזמן, חוקרים מדיסציפלינות שונות הצטרפו לתנועה ולמהלך פיתוח הרעיונות בניסיון לבקר את המבנים החברתיים הדכאניים.

לצד הכרה בתרומתה של האקדמיה לפיתוח והפצה של רעיונות ביקורתיים בתחום המוגבלות, יש הטוענים כי הרעיונות של לימודי מוגבלות לא חלחלו די אל תוך העשייה האקדמית. בין הסיבות לכך – העובדה שהאקדמיה עצמה מייצרת חסמים בפני השתתפות של אנשים עם מוגבלויות, ודימוי האקדמיה כשמרנית ואליטיסטית. על רקע זה קיים מתח מתמשך בין מסורות העבודה האקדמיות המקובלות לבין המורשת האקטיביסטית שהשדה נושא בתוכו.

בישראל לימודי המוגבלות מצויים בתווך שבין תיאוריה לפרקטיקה. במסגרת האקדמיה הולך ומתבסס גוף ידע ביקורתי בנושא מוגבלות. חלק גדול מעבודה זו נעשה בתחומים המקצועיים והטיפוליים. בד בבד בזירות חקיקתיות, ממשלתיות ואזרחיות שונות, קיימת עשייה משותפת לקידום שינוי חברתי ושוויון זכויות של א/נשים עם מוגבלות. עם זאת, שני התחומים לא פעם נשארים מנותקים זה מזה. יש איפה מקום לדון בקשר בין עקרונות מנחים בלימודי מוגבלות כגון מחויבות לשינוי חברתי ו"כל דבר אודותינו, איתנו", לבין השיח האקדמי כמו גם בפערים מובנים הקיימים בין חשיבה ועשייה במסגרת האקדמית וכן בקשרים ובהשפעות ההדדיות שבין הפעילות האקדמית לבין האקטיביסטית.

לפרטים נוספים, לחצו כאן 

  • צור קשר

    בית הספר לחברה ואמנויות - אונו

    השדרה האקדמית 1 קרית אונו צומת סביון 0 0
    טלפון: 03-5311888
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.