מחקר איכותני בסביבות משתנות: הכנס הישראלי הבינתחומי השביעי למחקר איכותני

8 בפברואר 2016 09:00 - 20:00

מחקר איכותני בסביבות משתנות: הכנס הישראלי הבינתחומי השביעי למחקר איכותני

"הכנס הנוכחי – מחקר איכותני בסביבות משתנות – מרחיב ומעמיק את הדיון בחיבור בין האישי, החברתי והפוליטי, המצוי בלב-ליבו של המחקר האיכותני. המחקר האיכותני שואף להיות קרוב למציאות המקומית והגלובלית אשר מתאפיינת בשינויים רבים ומהירים, ביניהם שינויים כלכליים, שינויים דמוגרפיים הקשורים בהגירה, אסונות טבע ומצבי מלחמה, שינויים טכנולוגיים והתפשטותה של התקשורת הדיגיטלית. הכנס הנוכחי מבקש לחדד את הדיון בהשפעת השינויים החברתיים הללו על המחקר האיכותני, על יחסי הכוחות בתהליך המחקר, אל אופני איסוף הנתונים, ניתוחם והצגתם וכן לפרוש את המחקר האיכותני העכשווי המתקיים בישראל ולהעמיק את הדיון בסוגיות מתודולוגיות, אפיסטמולוגיות ואתיות קלאסיות שהעסיקו אותנו גם בכנסים קודמים. המתח בין הסוגיות המוכרות לאלו החדשות הוא מתח מפרה המוסיף לאתגר ולעניין שבדיון המתודולוגי"

מליאת היום הראשון תיוחד לדיון מרתק בין שתי חוקרות מובילות בארץ ובעולם, שהן גם חברות ושותפות לדרך ארוכת שנים – פרופ' עמיה ליבליך תשוחח עם פרופ' רות'אלן ג'וסלסון על ספרה החדש: 'כיצד לראיין למחקר איכותני – גישה התייחסותית'. ספר זה אשר נכתב באנגלית על ידי פרופ' ג'וסלסון ותורגם לעברית על ידי פרופ' ליבליך, זכה כבר לתואר 'התנ"ך המתודולוגי'. הספר שם במרכז הבמה את הדינמיקה של מערכת היחסים בין החוקרת למשתתפות המחקר ומציע העמקה מרתקת וחשובה בשאלה הקריטית, כיצד ליצור אינטימיות נרטיבית בראיון איכותני"

מתוך דברי יו"ר הכנס, פרופ' מיכל קרומר-נבו וד"ר מיה לביא-אג'אי.

לפרטים המלאים אודות הכנס, וההרשמה אליו לחצו כאן

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.