קשת האמנויות בבריאות

הכנס התמקד בסקירת הדיסציפלינה של אמנויות ובריאות, ובכללה חמשת תחומי המיקוד שלה: טיפול בפציינטים, טיפול במטפלים, סביבות מבריאות, בריאות בקהילה וחינוך.

בכנס הועברו סדנאות על ידי חוקרים וחלוצים בתחום כגון פרופ' שון מקניף אשר היה בין מייסדי התחום של טיפול באמנויות וד"ר ג'ון קלגסברון, חלוצה בתחום ה"מיקוד" למעלה

משלושה עשורים

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.