Art as therapy – השתלמות מתקדמת…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השתלמות התמקדה באופן בו המשחק, האמנויות, הטקס והיצירה יכולים להוות ציר מרכזי בטיפול ועבודה קבוצתית. בהנחיית: ד"ר רונן ברגר  #606  #607 #608 #609 

  • צור קשר

    בית הספר לחברה ואמנויות - אונו

    רחוב האורזים 10 ב נתניה , 4237927
    טלפון: 09-8656501