Art As Therapy

יום הלמידה, בהנחייתו של ד"ר רונן ברגר, התמקד בהצגת תיאוריות, מודלים וכלי התערבות מעשיים וחדשניים שפותחו על-ידי מטפלים ישראליים שיכולים להוות צירים מרכזיים להתבוננות, הבנה, אבחון, תכנון וקיום התערבות מבוססת אמנויות בטיפול.

  • צור קשר

    בית הספר לחברה ואמנויות - אונו

    רחוב האורזים 10 ב נתניה , 4237927
    טלפון: 09-8656501