Upcoming Events

הזמנה להיכרות עם אומנות המשמעות, טעימה מעשית והתנסות חווייתית בהנחיית יוצרת הגישה, ד"ר תמי יגורי.

19 בדצמבר 2022
10:00 - 13:00

  איך עושים את זה? כיצד מנסחים משמעות חיים אישית? ואיך מיישמים את הכלי המעשי עם מטופלים? ד"ר צילה זן-בר צור תנחה ריטואל אנתרופולוגי...   להמשך