אמנות בידי הקהילה – סדנה לארגון יוניט"ף במכללה

ביוני נערכה במכללה סדנה לגננות וסייעות מעונות יוניטף. יוניטף הינו מיזם חברתי של הקרן למעורבות חברתית ע"ש יהודה טריביטש, עמותה רשומה המפעילה רשת של מעונות יום ומועדוניות לילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. מעון יוניטף הראשון הוקם ב-2005 בשיתוף פעולה עם מסיל"ה (מרכז מידע וסיוע לקהילה הזרה) המופעל על ידי עיריית תל אביב.© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.