אמנות יוצרת – אמנות חוקרת בהנחיית גב' אביבית בלס ברנס

שילוב אמנויות בתהליכי למידה בתואר השני בחברה ואמנויות

הקורס: אמנות יוצרת – אמנות חוקרת

הנחייה: גב' אביבית בלס ברנס

תרגילי צבע" ו"משרבוט לציור"