באלו הידיים – מיצג סיכום בהנחית ד"ר אפרת צינקלאוב

המיצג בהתחלה מייצג את מה שעשינו כל השנה, הסרט הזה מקשר בין כל סיפור וכל סטודנט. החבל מקשר את כולנו לעשייה אחת. הידיים המשותפות הן אלו שיכולות להניע את השינוי.