שינוי חברתי – מיצגי הסיכום של התואר השני בחברה ואמנויות

שינוי חברתי במיצג – סיכום העבודה המעשית של התואר השני בחברה ואמנויות

עבודות הסיכום של התואר השני בחברה ואמנויות, מאורגנות כמיצגים קבוצתיים, בהם משתתפים הסטודנטים, ובהם צופים עמיתיהם. כמידי שנה היו המיצגים מרתקים ומרגשים, וחשפו את העשייה החשובה במסגרת העבודה המעשית בתואר, את השינוי והצמיחה האישית שחל בסטודנטים במהלך התואר, ואת השינוי החברתי שהובילו כל אחד בדרכו.
צילום: דור נבו

 © 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.