תוגת אחרי החגים? לא במכללה האקדמית לחברה ואמנויות

עוד לפני ששנת הלימודים הרשמית החלה, מתקיימות במכללה השלמות ואורינטציה.
סטודנטיות שנה ב בתואר השני בחברה ואמנויות, לא ויתרו על מסיבה קטנה לרגל הפגישה המחודשת לאחר החופשה.

 © 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.