תמונות מהכנס: "מבט על פיוס"

ביום חמישי, 28 במאי ערכה המכללה האקדמית לחברה ואמנויות כנס בנושא פיוס, במהלכו נבחנו אספקטים תיאורטיים ופעולות מעשיות לקידום הפיוס.