Posts tagged: אינטיליגנציה רגשית

המנהיגים החדשים: מימוש עוצמתה של האינטליגנציה הרגשית ותפקידה במנהיגות מאת דניאל גולמן

ספר זה מתיימר מערער על התפיסה שלנו לגבי המושג "להיות חכם", ומראה כיצד אינטליגנציה רגשית EI- הצורה שבה אנו מנהלים את עצמנו ואת מערכות...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.