Posts tagged: אמנות ישראלית

קולות- עוני חדש בישראל פרופ' עמיה ליבליך בתאטרון תמונע עם קרני פוסטל ואורחים

לפני כחצי שנה יצא ספרה של פרופ' עמיה ליבליך "העוני החדש בישראל". ערב זה נעשה ביוזמת תיאטרון תמונע בת"א כחלק מהסדרה לספרות עברית וכולל...   להמשך

מאה שנות אמנות ישראלית

הספר מתאר את תולדות האמנות בארץ, מלידתה כחלק מהמהפכה הציונית באירופה בראשית המאה ה-20 ועד לראשית המאה ה-21. הספר מציג שאלות  בנוגע לזהות פרטית...   להמשך