דלג לתוכן

Posts tagged: התמכרויות

רטורנו : קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות

כיצד מתמודדים עם ריבוי ההתמכרויות בישראל המודרנית ופלישתן לחברות שנחשבו סגורות בפניהן – משפחות מבוססות ומשכילות, חברות דתיות וחרדיות ועוד? כיצד ניתן לסייע למכורים,...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.