Posts tagged: זיכרון

חצי מגה זכרונות מאת נועה בן נון

נועה בן נון מלמד הציגה תערוכות יחיד רבות והשתתפה בתערוכות קבוצתיות. בתו של יוחאי בן נון, מי שהיה מפקד חיל הים, גדלה בחיפה ובמעגן...   להמשך