Posts tagged: טרור

פחד מוות: הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולארית בעריכת אריאלי-הורביץ דנה וסרינג דפנה

פחד המוות שזורע הטרור המודרני מהדהד ביצירותיהם של כל השותפים לספר זה: חוקרים, אמנים, מעצבים ואנשי תקשורת. כל אחד מהם מתמודד על פי הבנתו,...   להמשך