Posts tagged: מוות

פחד מוות: הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולארית בעריכת אריאלי-הורביץ דנה וסרינג דפנה

פחד המוות שזורע הטרור המודרני מהדהד ביצירותיהם של כל השותפים לספר זה: חוקרים, אמנים, מעצבים ואנשי תקשורת. כל אחד מהם מתמודד על פי הבנתו,...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.