Posts tagged: סגל המכללה

אמהוּת: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר בעריכת אמיליה פרוני

האם הקרבת החיים חשובה מהענקת חיים? היכן עובר הגבול בין הגנה אמהית להגנת יתר? האם האמהות היא תלוית תרבות? מה מקומה של האמהות בקונפליקט...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.