Posts tagged: פסיכואנליזה

העצמי האמיתי ועצמי – האמת מאת מרדכי גלדמן

מהו "העצמי האמיתי", הנחבא מאחורי העצמי ההֶרגלי שלנו? התיאוריה הפסיכואנליטית מתייחסת לסוגיה זו בדרכים רבות, המדגישות את ריבוי פניה של העצמיוּת – את הזהויות...   Read More

הבית והדרך, עיונים בדמיון הפסיכואנליטי מאת איתמר לוי

איתמר  לוי מתבונן בדמיון ובחשיבה החזותית בפסיכואנליזה. הוא פותח בארכיון הדימויים של פרויד. האוצר הזה מוצג בספר כבמוזיאון שבו יכולים הקוראים לשוטט ולהתבונן. הספר...   Read More

"האדם המיסטי" מאת אריך ניומן

במאמרו הראשון, האדם המיסטי, טוען נוימן שהתפתחות האנושות הנה באופן בסיסי ההתפתחות לעבר תודעת האני, וכל צעד בה מלווה בסבל. התפתחות זו, הן ברמה...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.