Posts tagged: פסיכותרפיה

"כאילו היא פצע נסתר" מאת עירית קינן

שנים ארוכות התנכרו החברה והממסד בישראל לנפגעי טראומת מלחמה. למרות שיפור ניכר, טרם התפוגג הספק: האם טראומה נפשית בשל מלחמה היא אכן פציעה של...   Read More

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים

המשך לספר: טיפול קוגנטיבי-התנהגותי במבוגרים: עקרונות טיפוליים

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי במבוגרים: עקרונות טיפוליים

לראשונה בעברית, מוצגת גישת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי באופן עדכני ומקיף. בספר מוצגים עקרונות הטיפול ומתוארים הכלים העיקריים בהם נעשה שימוש במהלך שלביו השונים. בהמשך, דנים הפרקים...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.