Posts tagged: פסיכיאטריה

רופא לבן אלים שחורים מאת אורי שורצמן

הצ'יף שומע את קולות האלים ומזריע את שדות התירס – האם הוא חולה בסכיזופרניה או מנהיג כריזמטי בעל כוחות רוחניים עצומים? האם נעלמה האישה...   להמשך