Posts tagged: תרפיה במוסיקה

"התשמע קולי?" מאת דורית אמיר וכוכבית אלפנט

זהו ספר אנתולוגי ראשון מסוגו ובו 12 מחקרים בתרפיה במוזיקה המבוססים על עבודה טיפולית וקהילתית של תרפיסטים במוזיקה מוסמכים ומנוסים שעבדו ועובדים עם מגוון...   להמשך