Archives

M.A טיפול בתנועה ומחול – טאבים

M.A טיפול בתנועה ומחול – סגל ההוראה

 סגל ההוראה פרופסור ויויאן מרקוב-שפייזר – ראש החוג פרופסור ליבליך עמיה ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר ונגרובר הילדה ד"ר שדך אפרת ד"ר ספרן...   Read More

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול – תנאי קבלה והרשמה

 תנאי קבלה והנחיות לנרשם תואר שני בטיפול בתנועה ומחול – תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון...   Read More

M.A טיפול בתנועה ומחול – הסדר מימון ומלגות

הסדר מימון ומלגות – תואר שני בטיפול בתנועה ומחול  מלוא הפרטים אודות שכר הלימוד של תואר שני בטיפול בתנועה ומחול מצויים בתקנון שכ"ל. לחצו...   Read More

M.A טיפול בתנועה ומחול – מערכת שעות

מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015. מתכונת הלימודים: שנה א- יום ב,...   Read More

M.A טיפול בתנועה ומחול – תקצירי קורסים

תקצירי קורסים קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום פהסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס...   Read More

M.A טיפול בתנועה ומחול – מבנה התואר

תכנית הלימודים נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54.  מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של 54...   Read More

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול – אודות התואר

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול – אודות ראש התכנית: פרופסור ויויאן מרקוב-שפייזר התכנית מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בתנועה ומחול, שהינו תחום יחודי במקצועות הטיפוליים,...   Read More

M.A טיפול בדרמה – טאבים

M.A טיפול בדרמה – הסדר מימון ומלגות

תואר שני בטיפול בדרמה – הסדר מימון ומלגות מלוא הפרטים אודות שכר הלימוד, מצויים בתקנון שכ"ל, לחצו כאן למעבר לעמוד התקנון הסדר מימון ומלגות הסדר...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.