Archives

M.A טיפול בדרמה – תנאי קבלה והרשמה

תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה. גיליונות...   Read More

M.A טיפול בדרמה – מערכת שעות

מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2014. מתכונת הלימודים: שנה א'- יום א', יום...   Read More

M.A טיפול בדרמה – תקצירי קורסים

קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית והקשרם האמנותייים, פיזיים, קוגניטיביים, אפקטיביים, נוירולוגיים וחברתיים ממבט רב-תחומי. הקורס מתייחס למשמעויות...   Read More

M.A טיפול בדרמה – מבנה התואר

תכנית הלימודים   נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54. מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של...   Read More

M.A טיפול בדרמה – סגל ההוראה

סגל ההוראה ד"ר ברגר רונן – ראש החוג פרופ' ליבליך עמיה ד"ר אורן נטע ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר ספרן חנה ד"ר...   Read More

M.A טיפול בדרמה – אודות התואר

אודות התואר ראש התוכנית: ד"ר רונן ברגר תכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בדרמה, שהינו תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, על מנת לאפשר להם להשתלב...   Read More

תואר שני חברה ואמנויות – טאבים

תואר שני חברה ואמנויות – הסדר מימון ומלגות

תואר שני חברה ואמנויות – הסדר מימון ומלגות את מלוא המידע אודות שכר הלימוד של תואר שני חברה ואמנויות, ניתן למצוא בתקנון שכ"ל. לחצו כאן...   Read More

תואר שני בחברה ואמנויות – דרישות קבלה והרשמה

תואר שני בשינוי חברתי – תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה...   Read More

תואר שני בחברה ואמנויות – מערכת שעות

 מתכונת הלימודים תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2016. מתכונת הלימודים: לבחירתכם אחד משלושה מסלולים א. מסלול...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.