Archives

M.A טיפול בתנועה ומחול – מבנה התואר

תכנית הלימודים נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54.  מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של 54...   להמשך

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול – אודות התואר

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול – אודות ראש התכנית: פרופסור ויויאן מרקוב-שפייזר התכנית מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בתנועה ומחול, שהינו תחום יחודי במקצועות הטיפוליים,...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – טאבים

M.A טיפול בדרמה – הסדר מימון ומלגות

תואר שני בטיפול בדרמה – הסדר מימון ומלגות מלוא הפרטים אודות שכר הלימוד, מצויים בתקנון שכ"ל, לחצו כאן למעבר לעמוד התקנון הסדר מימון ומלגות הסדר...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – תנאי קבלה והרשמה

תנאי קבלה והנחיות לנרשם תנאי קבלה תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה. גיליונות...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – מערכת שעות

מתכונת הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בפסיכודרמה, תתפרס על פני שנתיים. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2014. מתכונת הלימודים: שנה א'- יום א', יום...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – תקצירי קורסים

קורסי חובה אמנות והתפתחות האדם הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום פסיכולוגיה התפתחותית והקשרם האמנותייים, פיזיים, קוגניטיביים, אפקטיביים, נוירולוגיים וחברתיים ממבט רב-תחומי. הקורס מתייחס למשמעויות...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – מבנה התואר

תכנית הלימודים   נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39. שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54. מבנה התוכנית תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – סגל ההוראה

סגל ההוראה ד"ר ברגר רונן – ראש החוג פרופ' ליבליך עמיה ד"ר אורן נטע ד"ר דפנה יעקב ד"ר הס אסתר ד"ר ספרן חנה ד"ר...   להמשך

M.A טיפול בדרמה – אודות התואר

אודות התואר ראש התוכנית: ד"ר רונן ברגר תכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בדרמה, שהינו תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, על מנת לאפשר להם להשתלב...   להמשך