Posts tagged: דרמה תרפיה

היצירה לב הטיפול בעריכת ד"ר רונן ברגר

"היצירה – לב הטיפול", ספר חדש בעריכת ד"ר רונן ברגר, ראש המסלול לדרמה תרפיה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, נותן הזדמנות להצביע על המחקר והפיתוח...   להמשך

Assessment in drama therapy

ספר זה הוא מסמך עדכני הנוגע להערכה בשדה התרפיה בדרמה. המתודות של הערכה בתחום הטיפול בדרמה צריכים להיות מעוגנים בדיסציפלינת הליבה של הפילוסופיה, ועל...   להמשך