Posts tagged: תרפיה ממוקדת רגשות

Emotion-Focused Therapy

ספר זה מציג גישה חדשה לסיוע למטופלים. הספר מציע  תהליך חלופי לטיפול הפסיכותרפיסטי שמטרתו שליטה או התעלמות מרגשות. המטופלים יכולים ללמוד מתגובותיהם הגופניות ומגיבים...   להמשך