איחוד אקדמי: הקריה האקדמית אונו עם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות(ASA)

המכללה הגדולה בישראל  מרחיבה את מגוון התארים הטיפוליים הנלמדים בה

ב –12.02.19 התקבלה החלטת מל"ג על איחוד אקדמי של המכללה לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו. האיחוד מבוסס על חזון משותף של שני המוסדות, ושילוב מקדם של תחומי לימוד משלימים.

במסגרת האיחוד האקדמי תהפוך המכללה לחברה ואמנויות לחלק בלתי נפרד מהקריה האקדמית אונו,   ו-1,000 הסטודנטים הלומדים במכללה ימשיכו ללמוד בה ללא כל שינוי עד לסיום לימודיהם .

הסטודנטים אשר צפויים להירשם לשנת הלימודים הבאה  ישמשו  כסטודנטים מן המניין בקריה האקדמית אונו אשר מונה היום למעלה מ-14,000 סטודנטים בקמפוסים השונים ברחבי הארץ וביניהם קריית אונו, חיפה, ירושלים ואור יהודה.

כתוצאה מהעברת  הפעילות, יורחבו המקצועות הטיפוליים הנלמדים בקריה האקדמית אונו ולסטודנטים יתאפשר לקבל בסיס ידע טיפולי רחב בתואר הראשון והשני.

הקריה האקדמית אונו מאמינה בשילוב וקידום כלל המגזרים בחברה הישראלית וכחלק מתפיסה זו התארים החדשים יתנו מענה ישיר עבור אוכלוסיות ומגזרים שמעוניינים להנגיש ולהנחיל את המקצועות הטיפוליים בחברה שלהם – הן בפריפריה בה קיים צורך גדול במקצועות הטיפוליים והן במגזרים שונים וביניהם החברה הערבית.

העברת הפעילות אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובסוף שנת 2021, לאחר העברת פעילות אקדמית מדורגת, המכללה לאמנויות גם תעבור פיסית מנתניה לקריית אונו.

 

פרופ' משה בן חורין, ראש הקריה האקדמית אונו אמר: "מיזוג המוסדות יהפוך את הקריה האקדמית אונו למוסד האקדמי הדומיננטי בישראל בהכשרת אנשי המקצוע בתחום הטיפולי בכלל ובאמצעות אומנויות בפרט. התארים השניים של המכללה לחברה ואומנויות הם המשך טבעי לתארים של הקריה האקדמית אונו. בטוחני כי שיתוף הפעולה יעצים את האיכויות שבשני המקומות וייטיב עם הסטודנטים להעשרת התכנים המוצעים להם".

 

פרופ' עמיה ליבליך , נשיאת המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אמרה כי המכללה האקדמית לחברה ואמנויות דוגלת במחויבות חברתית וטיפולית, רמה אקדמית גבוהה תוך שימוש באמנויות. השילוב במסגרת הקריה האקדמית אונו יביא לביסוסן ולהרחבתן של תכניות הלימוד בתחומי החברה והטיפול באמנויות תוך שמירה על רמתן וייחודן.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.