דלג לתוכן

אמנות פלסטית כמנוף לשינוי

מרצה: אביבית בלס ברנס

חינוך ליצירה בתחום האמנות הפלסטית מבוסס על ההנחה שלכל אחד יש צורך בסיסי להבעה עצמית.

החוויה האמנותית של האדם, הן כיוצר והן כצופה, תורמת לאחדות ולשלמות כוחותיו הרוחניים וליכולתו לפעול באנושיות בחברה. לכן, החינוך ליצירה בתחום האמנות הפלסטית, הינו חשוב ביותר ויכול להוות מנוף לאנשים העובדים בתחומים החברתיים השונים.

סטודנטים במסלול תואר שני בחברה ואמנות, שנה ב' מציגים את עבודותיהם כחלק משיעור קולאז' – במקום לזרוק: ליצור – אם אין חומרים ואין אמצעים, אפשר לצייר רק בחתיכות נייר במקום במכחולים ובצבעים.

העבודה תרמה להיכרות עם סוגי מרקמים שונים, לפיתוח מודעות לאיכויות אסתטיות של חומרים, ולעידוד אילתור פתרונות לבעיות שנוצרו כתוצאה מההגבלה באמצעי היצירה.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.