דלג לתוכן

ברכות לד"ר דפנה עינת ליבר על אישור עבודת הדוקטורט!

שם העבודה: הקליניקה בעידן הדיגיטלי- הדיאלקטיקה של טכנולוגיה טיפולית או טיפול טכנולוגי. בחינה מחודשת של הגדרות הטיפול, היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים.
בהנחיית: פרופ׳ אבי שגיא וד״ר ענר גוברין.

דפנה היא בעלת קליניקה פרטית לעבודה עם מתבגרים ומבוגרים מזה 17 שנה.
מרצה בעשור האחרון בביה"ס לחברה ואומנויות ומנחה סמינר מחקרי על הקליניקה הדיגיטלית בתחומי הטיפול בהבעה ויצירה.
מרכזת את לימודי התואר השני לטיפול באמנויות, בבית הספר למקצועות הרפואה בקרייה האקדמית אונו. בנוסף, דפנה עוסקת כיועצת ארגונית המלווה ארגונים והנהלות בשני העשורים האחרונים. מרצה בתחומי הקליניקה הדיגיטלית לצוותי טיפול, ייעוץ וחינוך בארץ ובעולם.

מחקרה של דפנה עוסק במעורבות ההולכת וגדלה של העולם הדיגיטלי בחיי היומיום, המחלחלת גם למרחב הטיפולי בקליניקה. במחקרה טוענת דפנה כי חשיבה מחודשת ובחינה עדכנית של מושגי היסוד המצויים בבסיס הטיפול חשובה לצורך עיגון תאורטי ויישומים מעשיים של המטפל במפגש האנליטי המשתנה.
בעבודה זו בוחנת דפנה את אופני החשיבה והשתנותם עם רוח התקופה המאופיינת כעידן טכנולוגי ממוחשב המשפיע על עולם הגירויים ומשפיע על דפוסי חשיבה, תודעה והתנהגות השונה במהותה מעידן המכונה המכנית.
במחקר נבחנים מרכיבי המפגש האנושי בקליניקה, צירי הטיפול ומרכיביו ומושגי היסוד המושפעים מנוכחות העולם הטכנולוגי . אלו טרם זכו עד כה להתייחסות ובירור מקיף, במציאות בה המרחבים הווירטואליים והממשיים השתנו עם התפתחותה והנגשתה של הטכנולוגיה, על השפעותיו על המפגש הטיפולי ומרכיביו.
דפנה בוחנת במחקרה שלושה מונחים מרכזיים: זמן, זיכרון ומרחב טיפולי. שיטת המחקר כוללת בחינה תאורטית- היסטורית-פילוסופית וכן שילוב תיאורי מקרה העוסקים ב: השתנות גבולות הקליניקה, מידת האלסטיות והחדירות שלהן; התפתחות תפקידו של הזיכרון במפגש הקליני למול מאגרי זיכרון חיצוניים, דיגיטליים ושימושיים; האלסטיות של הזמן במרחב הדיגיטלי והאופן בו היא משפיעה על הנוכחות ועל ציר הזמן בקליניקה.
דפנה מציעה במחקרה אפשרות להרחבה של התייחסויות טיפוליות, ושימוש במושג ההיברידיות, יציר הכלאיים, כמושג משלים המאפשר את בחינת המִצרף בין הטכנולוגי לטיפולי. בנוסף, מציגה דפנה מודל עבודה אפשרי למטפל בעידן הטכנולוגיה האנושית.

אנשי סגל ההוראה, ההנהלה והסטודנטים משתתפים בשמחתה ומברכים את דפנה בשנים רבות וטובות של פעילות אקדמית.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.