המכללה האקדמית לחברה ואמנויות זכתה להכרה והסמכה על ידי המועצה להשכלה גבוהה

המכלל#642ה האקדמית לחברה ואמנויות, שיש לי הכבוד להיות הנשיאה שלה, זכתה השבוע סוף סוף בהכרה ובהסמכה.

כידוע מוסד אקדמי ישראלי המעוניין להעניק תואר אקדמי, בוגר או מוסמך, חייב להציג את תכניותיו האקדמיות והמנהליות בפירוט למועצה להשכלה גבוהה – המל"ג. לאחר בדיקה מדוקדקת של וועדות מקצועיות אפשר בשלב ראשון לזכות ב"היתר". (זה מה שמצויין בכוכבית בפרסומות של מוסדות אלה). משמעות ההיתר היא שאפשר לפתוח בלימודים, תוך ידיעה כי בשנים הקרובות ייבדקו המוסדות בקפדנות כדי לעקוב האם וכיצד הם עומדים במתווה שזיכה אותם בהיתר. ואז, אם הכל כשורה, הם יכולים לזכות בהכרה כמוסד אקדמי לתואר, ללמד, לרשום תלמידים חדשים, ולהעניק תעודות לאלה שסיימו את לימודיהם. זה מה שזכינו לקבל השבוע, מאורע משמח ביותר עבורנו. ההכרה המוענקת היא זמנית, ואנו נמשיך לעמוד תחת ביקורת של המל"ג, אך זהו תהליך מקובל ואנו מתכוונים להתקדם במסלול זה. עלינו איפוא לדאוג לשמירה על הרמה האקדמית ולשיפורה בכל דרך אפשרית. אני בטוחה כי כולנו נירתם לכך ברצון.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לעושים במלאכה על החריצות, הסבלנות, הקפדנות וההתמדה שגילו כולם ועל ההתגייסות למטרה במהלך החודשים האחרונים.

למעלה ממאה בוגרות ובוגרי המכללה הזכאים לתואר מוסמך, לאחר שסיימו את כל חובותיהם בסוף השנה שעברה, יזכו לקבל את תעודותיהם בקרוב. טקס הענקת התארים למחזור המסיימים הראשון יתקיים בקרוב, ועל כך תגיע הודעה נפרדת.

בברכה,

עמיה ליבליך

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.