קורסי השלמה – חברה ואמנויות

קורסי השלמה לקראת תואר שני בחברה ואמנויות שנה"ל תשפ"ג

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בחברה ואמנויות מפורטים בתנאי הקבלה. להלן רשימה הקורסים הניתנים בבית הספר לחברה ואמנויות-אונו:

מוזמנים לצור קשר עם מחלקת ייעוץ והרשמה טלפון: 09-8656501 שלוחה 1


סמסטר  קיץ אשר נפתח ב 1/7/2022  –   תשפ"ב  2022

סמסטר קיץ

מועד מבחן

קורס

מרצה

יום

תאריך

שעה

 
 

א'

תמך החברה הישראלית

תמך מבוא לפסיכולוגיה

דר. מרב נקר סדי

רונן קובלסקי

ראשון

4/9/2022

16:00-17:30

18:00-19:30

 

א'

מבחן החברה הישראלית

דר. מרב נקר סדי

רביעי

7/9/2022

16:00-17:30

 

א'

מבחן מבוא לפסיכולוגיה

רונן קובלסקי

ראשון

11/9/2022

17:00-18:30

 

א'

תמך מבוא לסוציולוגיה

דר. הילה העליון

ראשון

11/9/2022

19:00-20:30

 

א'

מבחן מבוא לסוציולוגיה

דר. הילה העליון

רביעי

14/9/2022

16:00-17:30

 

א'

תמך פסיכולוגיה חברתית

ד"ר הילה העליון

רביעי 

14/9/2022

18:00-19:30

 

א'

מבחן פסיכולוגיה חברתית

דר. הילה העליון

ראשון

18/9/2022

16:00-17:30

 
 

ב'

מבחן מבוא לפסיכולוגיה

מבחן החברה הישראלית

רונן קובלסקי

דר. מרב נקר סדי

ראשון

21/9/2022

17:00-18:30

 
 

ב'

מבחן מבוא לסוציולוגיה

מבחן פסיכולוגיה חברתית

דר. הילה העליון

דר. הילה העליון

רביעי

2/10/2022

16:00-17:30

 
 

 

מועד מיוחד

כל הקורסים

 

רביעי

12/10/2022

16:00-17:30

 

 

מועד מיוחד

כל הקורסים

 

רביעי

19/10/2022

16:00-17:30

 

 

מועד מיוחד

כל הקורסים

 

ראשון

23/10/2022

16:00-17:30

 

 

מועד מיוחד

כל הקורסים

 

רביעי

26/10/2022

16:00-17:30

 

לוח  מבחנים בקורסי השלמה –מועדים מיוחדים  בסמסמטר א'  תשפ"א 2021

 

סמסטר א' מועד מיוחד

מועד מבחן

קורס

מרצה

יום

תאריך

שעה

במהלך סמס. א'

 

מיוחד

כל הקורסים

ללא נוכחות מרצים

ראשון

30/10/2022

16:00

מיוחד

כל הקורסים

ללא נוכחות מרצים

ראשון

6/11/2022

16:00

מיוחד

כל הקורסים

ללא נוכחות מרצים

ראשון

13/11/2022

16:00

מיוחד

כל הקורסים

ללא נוכחות מרצים

ראשון

20/11/2022

16:00

 

 
 

לוח  מבחנים בקורסי השלמה –מועד מיוחד  אשר נפתח ב 1/9/2022  –   תשפ"ב 2022

סמסטר  מועד מיוחד

מועד מבחן

קורס

מרצה

יום

תאריך

שעה

אוקטובר- דצמבר

א'

תמך החברה הישראלית

 

תמך מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר מרב נקר-סדי

 

מר רונן קובלסקי

ראשון

23/10/2022

16:00-17:30

 

18:00-19:30

אוקטובר- דצמבר

א'

מבחן החברה הישראלית

 

תמך מבוא לסוציולוגיה

ד"ר מרב נקר-סדי

 

ד"ר הילה העליון

רביעי

26/10/2022

16:00-17:30

 

18:00-19:30

אוקטובר- דצמבר

א'

מבחן מבוא לפסיכולוגיה

 

תמך פסיכולוגיה חברתית

מר רונן קובלסקי

 

ד"ר הילה העליון

ראשון

30/10/2022

17:00-18:30

 

19:00-20:30

אוקטובר- דצמבר

ב'

מבחן מבוא לסוציולוגיה

ד"ר הילה העליון

ראשון

6/11/2022

16:00-17:30

אוקטובר- דצמבר

ב'

מבחן פסיכולוגיה חברתית

ד"ר הילה העליון

ראשון

13/11/2022

16:00-17:30

אוקטובר- דצמבר

ב'

מבוא לפסיכולוגיה

החברה הישראלית

ללא נוכחות מרצה

ראשון

20/11/2022

16:00-17:30

אוקטובר- דצמבר

ב'

מבוא לסוציולוגיה

פסיכולוגיה חברתית

ללא נוכחות מרצה

ראשון

27/11/2022

16:00-17:30

אוקטובר- דצמבר

ב'

מבוא לפסיכולוגיה

החברה הישראלית

ללא נוכחות מרצה

ראשון

4/12/2022

16:00-17:30

אוקטובר- דצמבר

ב'

מבוא לסוציולוגיה

פסיכולוגיה חברתית

ללא נוכחות מרצה

ראשון

11/12/2022

16:00-17:30

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.